Vì sao người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay? Đi làm dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay thì mức lương tăng bao nhiêu so với ngày thường?

Vì sao người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay? Đi làm dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay mức lương tăng bao nhiêu so với ngày thường?

Vì sao người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay?

Căn cứ tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Nghỉ lễ, tết
1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
b) Tết Âm lịch: 05 ngày;
c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

Theo quy định trên ta có thể thấy:

– Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ 01 ngày vào ngày 10/3 Âm lịch.

– Ngày Chiến thắng: Nghỉ 01 ngày vào ngày 30/4 Dương lịch.

– Ngày Quốc tế lao động: Nghỉ 01 ngày vào ngày 01/5 Dương lịch.

Căn cứ tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Nghỉ hằng tuần
1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.
2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.
3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Theo quy định trên ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Thông thường, các năm trước, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch) thường rơi vào các ngày giữa tuần trong tháng 4.

Năm nay thì ngày Giỗ Tổ Hùng Vương vào đúng thứ bảy (29/4), liền kề với ngày 30/4 và ngày Quốc tế lao động (1/5). Do 3 ngày nghỉ ngày liền kề nhau, nên công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc của tuần kế tiếp.

Như vậy, dịp này người lao động sẽ được nghỉ ít nhất là 04 ngày liên tiếp, từ thứ bảy ngày 29/4 đến hết thứ ba ngày 02/5 đối với đơn vị chỉ nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật.

Còn đối với các đơn vị nghỉ hằng tuần cả thứ 7 và chủ nhật thì dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay sẽ được nghỉ 05 ngày liên tục.

Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.


Vì sao người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay? Đi làm dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay mức lương tăng bao nhiêu so với ngày thường?

Đi làm dịp lễ 30/4, 1/5 thì mức lương tăng bao nhiêu so với ngày thường?

Căn cứ tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Như vậy theo quy định trên người lao động đi làm dịp lễ 30/4 – 1/5 thì được trả mức lương ít nhất bằng 300% ngày thường chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày.

Mẫu Thông báo Nghỉ lễ 30/4, 1/5 như thế nào?

Hiện nay pháp luật không quy định Thông báo Nghỉ lễ 30/4, 1/5. Có thể tham khảm mẫu thông báo dưới đây:


Mẫu Thông báo Nghỉ lễ 30/4 – 1/5

  Thư Viện Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *