Từ ngày 1/1/2026, sổ BHXH giấy chỉ cấp khi người lao động yêu cầu

(Dân trí) – Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), chậm nhất đến ngày 1/1/2016, cơ quan BHXH cấp sổ BHXH bằng bản điện tử cho người tham gia. Sổ BHXH giấy chỉ cấp khi người lao động yêu cầu.

Hiện nay, người lao động đã có thể tham khảo quá trình tham gia BHXH và nhiều thông tin khác bằng ứng dụng VssID – ứng dụng BHXH số.

Ngoài ra, VssID còn tích hợp 7 dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng, bao gồm: Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất; chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng BHXH; đăng ký tài khoản cho con; cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin; cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin; ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp.

Tuy nhiên, hiện ứng dụng này đang trong quá trình hoàn thiện dữ liệu, vẫn còn sai sót trong việc cập nhật quá trình tham gia BHXH của người lao động. VssID cũng không phải là sổ BHXH điện tử, chưa có giá trị pháp lý thay thế cho sổ BHXH giấy trong việc giải quyết các thủ tục hưởng chế độ BHXH của người lao động.

Ứng dụng BHXH số – VssID chưa phải là sổ BHXH điện tử (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Điều này sẽ thay đổi khi Luật BHXH (sửa đổi) có hiệu lực. Khoản 2 Điều 26 dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) quy định: “Sổ BHXH được cấp cho từng người bằng bản điện tử, bản giấy và có giá trị pháp lý, hiệu lực thi hành như nhau”.

Đồng thời, dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đề xuất chậm nhất đến ngày 1/1/2026, việc cấp sổ BHXH bằng bản điện tử cho người tham gia phải được thực hiện. Từ thời điểm trên, sổ BHXH bằng bản giấy chỉ được cấp khi người lao động yêu cầu.

Sổ BHXH sẽ chứa đựng những thông tin nhân thân cơ bản của người lao động, ghi nhận việc đóng, hưởng và giải quyết các chế độ theo quy định của Luật này.

Dữ liệu về sổ BHXH được cập nhật chính xác, kịp thời, đối chiếu thông tin và quản lý theo quy định.

Ngoài ra, dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) quy định thêm về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH tại Điều 27.

Khoản 1 Điều 27 yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH thì thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

Khoản 2 Điều 27 quy định: “Hồ sơ, chứng từ sử dụng trong giao dịch điện tử thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH quy định tại Khoản 1 Điều này có giá trị pháp lý, hiệu lực thi hành tương đương với giao dịch truyền thống”.

Trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), cơ quan soạn thảo cũng đề xuất: “Chậm nhất đến ngày 1/1/2027, cơ quan BHXH phải bảo đảm điều kiện để thực hiện giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực BHXH”.

Chính phủ được giao quyền ban hành các quy định chi tiết, điều chỉnh hồ sơ, thủ tục thực hiện BHXH từ phương thức giao dịch bằng bản giấy sang phương thức giao dịch điện tử để bảo đảm thuận tiện cho người tham gia và người thụ hưởng BHXH.

  Báo Dân Trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *