Từ đầu năm 2024 BHXH quận, huyện tại TP HCM ngừng làm việc sáng thứ bảy

Bộ phận Một cửa của BHXH TP HCM vẫn tiếp tục làm việc vào sáng thứ bảy để kịp thời giải quyết thủ tục liên quan nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp

Qua theo dõi, thống kê, rà soát đánh giá hiệu quả của công tác tiếp nhận và trả kết quả vào sáng thứ bảy hằng tuần của BHXH TP Thủ Đức, quận, huyện, BHXH TP HCM nhận thấy tỉ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp của ngày thứ bảy so với ngày làm việc bình thường rất thấp.

Cụ thể, năm 2019 chiếm tỉ lệ 5,52%; năm 2020 chiếm tỉ lệ 9,25%; năm 2021 chiếm tỉ lệ 7,16%; năm 2022 chiếm tỉ lệ 7,90% và năm 2023 chiếm tỉ lệ 7,37%. Chi phí tiêu hao điện, nước, nhân lực… tốn kém hơn so với hiệu quả công việc mang lại.

Bên cạnh đó, hiện đa số đơn vị chọn nộp hồ sơ qua dịch vụ công, điện tử hoặc bưu điện, còn người dân thường chọn nộp hồ sơ qua bưu điện nhằm tiết kiệm chi phí đi lại và thời gian. Thời gian qua, BHXH TP HCM cũng đang triển khai tiện ích đặt lịch làm việc với cơ quan BHXH trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam nên người lao động và đơn vị có thể sắp xếp ngày đặt lịch cụ thể đến cơ quan BHXH nộp hồ sơ.

Do đó, BHXH TP HCM quyết định tạm dừng bố trí viên chức làm việc vào sáng thứ bảy tại bộ phận một cửa BHXH TP Thủ Đức và các quận, huyện kể từ ngày 1-1-2024.

Đối với Văn phòng BHXH TP HCM vẫn tiếp tục duy trì, bố trí viên chức làm việc vào sáng thứ bảy tại bộ phận một cửa BHXH TP. Bộ phận này sẽ tiếp nhận, hỗ trợ, hướng dẫn và chuyển đến bộ phận, đơn vị có liên quan xử lý để không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

  Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *