Phân biệt lương gross và lương net như thế nào? Người lao động nên chọn lương nào?

Cho tôi hỏi Phân biệt lương gross và lương net như thế nào? Người lao động nên chọn lương nào?

Lưu ý gì khi công ty trả lương cho người lao động?

Đầu tiên việc trả lương cho người lao động phải đảm bảo nguyên tắc tại Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

1. Phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

2. Không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

Đồng thời theo Điều 95 Bộ luật Lao động 2019 có quy định thêm về việc trả lương như sau:

1. Trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

2. Tiền lương trả cho người lao động bằng tiền Đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể bằng ngoại tệ.

3. Mỗi lần trả lương phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

Bên cạnh đó, công ty còn phải đảm bảo trả lương đúng kỳ hạn theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

1. Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

2. Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên

Nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

4. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà công ty đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày.

Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì công ty phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi công ty mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Phân biệt lương gross và lương net như thế nào? Người lao động nên chọn lương nào? – Nguồn ảnh: Freepik

Phân biệt lương gross và lương net như thế nào?

  Lương gross Lương net
Khái niệm Tổng tiền lương mỗi tháng của người lao động bao gồm lương cơ bản; các khoản trợ cấp, phụ cấp, hoa hồng,… và cả các khoản đóng bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân (nếu có) của người lao động mà doanh nghiệp chưa trích đóng. là tiền lương thực nhận của người lao động sau khi doanh nghiệp đã trừ hết các khoản chi phí phải đóng bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và thuế thu nhập cá nhân.
Mức lương thực nhận của người lao động

Thấp hơn so với lương đã thỏa thuận trên hợp đồng

Lương thực nhận bằng = Lương Gross – (BHXH + BHYT + BHTN + Thuế TNCN (nếu có))

Trong đó, mức trích đóng các khoản bảo hiểm là: BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%)

Bằng với mức lương đã thỏa thuận trên hợp đồng
Ưu điểm

Dựa trên mức lương gross có thể tính toán được các khoản tiền bảo hiểm, tiền thuế TNCN phải nộp.

Người lao động chỉ cần nhận đúng số tiền đã thỏa thuận trên hợp đồng, không phải tính toán xem người sử dụng lao động trừ tiền đóng bảo hiểm, tiền thuế TNCN có đúng hay không như nhận lương gross.
Nhược điểm Do thu nhập thực nhận thấp hơn mức lương đã thỏa thuận trên hợp đồng nên NLĐ phải thường xuyên tính toán số tiền đóng bảo hiểm và thuế thu nhập để tránh bị NSDLĐ tính sai. NSDLĐ có thể sử dụng mức lương này để đóng Bảo hiểm cho NLĐ dẫn đến mức đóng thấp, mức hưởng các chế độ bảo hiểm của NLĐ cũng thấp.

Như vậy, theo phân tích trên người lao động có thể lựa chọn hình thức lương mong muốn công ty chi trả. Ngoài ra, việc chọn lương net hay lương gross là một quyết định phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm quy định pháp luật và quy tắc của công ty, kế hoạch tài chính cá nhân và các lợi ích đi kèm.

Cách tính lương gross sang net và ngược lại như thế nào?

Hiện nay theo Bộ luật Lao động 2019 nói riêng và các văn bản quy phạm pháp luật khác nói chung không có quy định cụ thể về khái niệm lương Gross và lương Net. Tuy nhiên thuật ngữ này lại được sử dụng thường xuyên trong môi trường doanh nghiệp, nhìn chung đây chỉ là tên gọi cho mức lương trả cho người lao động.

Do đó tiền lương gross và lương net sẽ được tính dựa theo công thức sau đây:

Lương gross = Lương net + Tiền đóng bảo hiểm bắt buộc + Thuế TNCN (nếu có) + Đoàn phí (nếu có)

Lương net = Lương gross – (Tiền đóng bảo hiểm bắt buộc + Thuế TNCN (nếu có) + Đoàn phí (nếu có))

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng công cụ tính lương Gross – Net của CareerBuilder để việc tính toán sẽ trở nên nhanh chóng và chính xác hơn.

  Thư Viện Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *