Người lao động thuê lại được phía doanh nghiệp thuê lại trả mức lương thấp hơn so với mức lương cũ thì có vi phạm pháp luật không?

Phía doanh nghiệp tôi có cho doanh nghiệp khác thuê lại lao động trong đó có cả tôi, cho tôi hỏi người lao động thuê lại sẽ có những quyền lợi và nghĩa vụ gì? Tôi thắc mắc là mức lương mà tôi được hưởng sau khi được thuê lại thấp hơn mức lương trước đây thì không biết điều này có vi phạm pháp luật không?

Người lao động thuê lại là gì?

Căn cứ Điều 14 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về người lao động thuê lại như sau:

Người lao động thuê lại
Người lao động thuê lại là người lao động có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, được doanh nghiệp cho thuê lại tuyển dụng và giao kết hợp đồng lao động, sau đó chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của bên thuê lại lao động.

Theo đó, người lao động thuê lại là người lao động được doanh nghiệp cho thuê lại tuyển dụng và giao kết hợp đồng lao động, sau đó chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của bên thuê lại lao động.

Người lao động thuê lại phải là người lao động có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.


Người lao động thuê lại được phía doanh nghiệp thuê lại trả mức lương thấp hơn so với mức lương cũ thì có vi phạm pháp luật không?

Phía doanh nghiệp thuê lại người lao động phải tuân thủ các nguyên tắc nào theo quy định của pháp luật?

Căn cứ Điều 53 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nguyên tắc hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

Nguyên tắc hoạt động cho thuê lại lao động
1. Thời hạn cho thuê lại lao động đối với người lao động tối đa là 12 tháng.
2. Bên thuê lại lao động được sử dụng lao động thuê lại trong trường hợp sau đây:
a) Đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong khoảng thời gian nhất định;
b) Thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân;
c) Có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.
3. Bên thuê lại lao động không được sử dụng lao động thuê lại trong trường hợp sau đây:
a) Để thay thế người lao động đang trong thời gian thực hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao động;
b) Không có thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động thuê lại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động;
c) Thay thế người lao động bị cho thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ, vì lý do kinh tế hoặc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập.
4. Bên thuê lại lao động không được chuyển người lao động thuê lại cho người sử dụng lao động khác; không được sử dụng người lao động thuê lại được cung cấp bởi doanh nghiệp không có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Như vậy, khi thuê lại người lao động thì doanh nghiệp cần tuân thủ một số nguyên tắc về thời hạn thuê người lao động, những việc được phép và không được phép sử dụng người lao động thuê lại.

Bên thuê lại lao động không được chuyển người lao động thuê lại cho người sử dụng lao động khác; không được sử dụng người lao động thuê lại được cung cấp bởi doanh nghiệp không có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Người lao động thuê lại được phía doanh nghiệp thuê lại trả mức lương thấp hơn so với mức lương cũ thì có vi phạm pháp luật không?

Căn cứ Điều 58 Bộ luật Lao động 2019 quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động thuê lại như sau:

Quyền và nghĩa vụ của người lao động thuê lại
Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 5 của Bộ luật này, người lao động thuê lại có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
1. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động đã ký với doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động;
2. Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát hợp pháp của bên thuê lại lao động;
3. Được trả lương không thấp hơn tiền lương của người lao động của bên thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau;
4. Khiếu nại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong trường hợp bị bên thuê lại lao động vi phạm các thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê lại lao động;
5. Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động để giao kết hợp đồng lao động với bên thuê lại lao động.

Theo quy định thì người lao động thuê lại được trả lương không thấp hơn tiền lương của người lao động của bên thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau.

Như vậy, trong trường hợp này, cần xem xét lại xem mức lương của bạn so với những người lao động khác tại doanh nghiệp thuê lại ở cùng vị trị của bạn như thế nào.

Nếu mức lương của bạn thấp hơn so với những người khác dù cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau thì doanh nghiệp thuê lại lao động đã vi phạm pháp luật. Nếu không vi phạm pháp luật thì vấn đề về tiền lương bạn có thể thỏa thuận lại với phía doanh nghiệp.

  Thư Viện Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *