Người lao động được ứng tiền lương trước Tết tối đa bao nhiêu?

Do nhiều nguyên nhân, không ít lao động mong muốn tạm ứng tiền lương trước Tết. Mức tối đa người lao động có thể nhận khi tạm ứng lương lên đến 100% tháng lương.

Theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động được ứng trước lương khi thỏa thuận các điều kiện tạm ứng với người sử dụng lao động, số tiền tạm ứng không bị tính lãi.

Tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 1 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 1 tháng tiền lương và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng.

Mức tối đa người lao động có thể nhận được khi tạm ứng tiền lương cho dịp Tết 2024 là 100% tháng lương – Nguồn ảnh Freepik

Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

Như vậy, người lao động được thỏa thuận với người sử dụng lao động ứng trước lương để nghỉ Tết mà không bị tính lãi. Đây không phải quy định bắt buộc nên người sử dụng lao động có thể đồng ý ứng trước lương hoặc không.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 97, Điều 101 và khoản 2 Điều 128 Bộ luật Lao động 2019, mức tiền tạm ứng theo từng trường hợp tạm ứng được xác định như sau:

Tối đa 1 tháng tiền lương trong trường hợp người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 1 tuần trở lên;

Khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ khi người lao động nghỉ hằng năm; Dựa trên khối lượng công việc đã làm trong tháng đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán; 50% tiền lương khi người lao động bị tạm đình chỉ;

Trong trường hợp hai bên tự thỏa thuận thì mức tiền tạm ứng sẽ được thực hiện dựa trên ý chí của người lao động và người sử dụng lao động. Pháp luật không quy định cụ thể mức tiền lương tạm ứng tối đa.

Tạm ứng tiền lương là việc người lao động nhận tiền lương của mình trước thời hạn, không phải là khoản tiền vay nên sẽ không phải chịu bất kỳ lãi suất nào.

Thực tế, mức tiền lương tạm ứng sẽ dựa trên đề xuất của người lao động và các yếu tố khác như mức lương hiện hưởng, hoàn cảnh, công việc, thời gian làm việc tại công ty của từng người.

Nếu ứng lương trước Tết, người lao động có thể đề xuất tạm ứng lương từ 30%, 50%, 70%, 100%…

Như vậy, mức tối đa người lao động có thể nhận được khi tạm ứng tiền lương cho dịp Tết 2024 là 100% tháng lương.

  Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *