Năm 2023, điều kiện gì để hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT

Năm 2023, do có sự thay đổi về lương cơ sở nên điều kiện và quyền lợi hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ có nhiều thay đổi theo.

Những ai được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh?

Theo Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, chỉ một số nhóm đối tượng chính sách được hưởng mức 100% chi phí khám chữa bệnh như: người có công với cách mạng; cựu chiến binh; người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng; hộ gia đình nghèo, dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; thân nhân của người có công với cách mạng (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ); người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; trẻ em dưới 6 tuổi…

Một số nhóm khác được hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh như: người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; thân nhân của người có công với cách mạng (trừ các đối tượng thuộc diện hưởng 100% ở trên); hộ gia đình cận nghèo…


Điều kiện và quyền lợi hưởng 100% BHYT trong năm 2023 thay đổi theo lương cơ sở

Những nhóm đối tượng còn lại chỉ được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh khi đi khám chữa bệnh BHYT đúng quy định.

Nhóm đối tượng còn lại này chỉ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong 3 trường hợp sau: thứ nhất là khi khám chữa bệnh tại tuyến xã; thứ hai là khi chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở; thứ ba là khi có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Tăng quyền lợi hưởng chi phí khám chữa bệnh miễn phí

Trong 3 trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh của nhóm đối tượng còn lại, trường hợp thứ hai áp dụng cho những người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh đúng quy định của Luật BHYT và có tổng chi phí cho lần khám chữa bệnh đó thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

Điều này có nghĩa là nếu chi phí khám chữa bệnh của người bệnh dưới 223.500 đồng (15% của mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng) thì sẽ được BHYT chi trả 100%, người bệnh được khám chữa bệnh miễn phí hoàn toàn.

Từ ngày 1/7/2023, khi lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, quyền lợi của người bệnh khám chữa bệnh BHYT cũng được tăng lên. Cụ thể, nếu chi phí khám chữa bệnh của người bệnh dưới 270.000 đồng (15% của mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng) thì sẽ được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh.

Thay đổi điều kiện hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh

Tương tự như trên, khi lương cơ sở tăng thì điều kiện để hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh của người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên cũng thay đổi theo.

Cụ thể, từ đầu năm 2023 cho đến hết ngày 30/6, người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 8.940.000 đồng (6 tháng lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng) thì phần vượt quá 6 tháng lương cơ sở sẽ do quỹ BHYT thanh toán và người bệnh được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh từ thời điểm này cho đến hết năm.

Từ ngày 1/7/2023, khi lương cơ sở tăng lên mức 1.800.000 đồng/tháng, người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên phải có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 10.800.000 đồng (6 tháng lương cơ sở) mới được hưởng các quyền lợi trên.

Thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT:

– Giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật, giấy xác nhận cấp cứu, giấy chứng tử, đơn thuốc, chỉ định Xq, siêu âm, xét nghiệm.. (bản photo có xác nhận đã xem bản chính của một hoặc nhiều loại giấy tờ này).

– Hóa đơn viện phí (bản chính).

Thủ tục thanh toán phần chênh lệch đồng chi trả quá 6 tháng lương cơ sở được tiếp nhận theo hồ sơ thanh toán trực tiếp:

– Thẻ BHYT có dòng chữ: “Thời điểm đủ 5 năm liên tục …” hoặc xác nhận tham gia 5 năm liên tục và giấy tờ tùy thân có ảnh (bản sao) đến thời điểm phát sinh chi phí khám chữa bệnh BHYT.

– Hóa đơn viện phí (bản chính).

(Nguồn: Thông báo số 2298/TB-BHXH ngày 14/11/2018 của BHXH TPHCM)

Xem thêm cơ hội tìm việc làm mới tại CareerBuilder:

  • First Solar tuyển dụng
  • Payoo tuyển dụng
  • CMC Telecom tuyển dụng

  Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *