Mức lương mới áp dụng để đóng bảo hiểm xã hội, tính lương hưu

Từ ngày 20/2/2023, người lao động sẽ được điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH, làm căn cứ tính hưởng lương hưu, BHXH một lần.

Xem thêm: Cách tính lương gross sang net và ngược lại

Quy định mới được áp dụng theo Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Thông tư 01 quy định đối tượng điều chỉnh là người lao động được nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

Cụ thể, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2016 trở đi, hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023.

Người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023.

Ngoài ra, Thông tư 01 cũng quy định đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP là người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023.

Cách tính tiền lương tháng đã đóng BHXH

Thông tư 01 nêu rõ, tiền lương tháng đã đóng BHXH, đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, được điều chỉnh theo công thức: 

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo bảng dưới đây:

Trong trường hợp người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày 1/1/2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định trên.

Cũng theo thông tư 01, thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với đối tượng nêu trên được điều chỉnh theo công thức:

Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo bảng dưới đây:

Thông tư cũng nêu rõ, đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc, vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo quy định trên; tiền lương tháng đã đóng BHXH bắt buộc được điều chỉnh theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115 năm 2015 của Chính phủ và quy định tại Thông tư này.

Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần và trợ cấp tuất một lần được tính theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 115 và khoản 4 Điều 5 Nghị định số 134 (cùng do Chính phủ ban hành năm 2015).

Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/2/2023.

  Thư Viện Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *