Mỗi năm đóng bảo hiểm vượt khung, người lao động được hưởng 2 tháng lương

Người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu mà tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì mức trợ cấp một lần được tính bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Trong dự thảo Luật BHXH trình Quốc hội mới đây, Chính phủ đề xuất điều chỉnh quy định về mức trợ cấp một lần khi người lao động đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) vượt khung.

Theo đó, mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Cứ mỗi năm đóng cao hơn thì được tính bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.


Chính phủ đề xuất mỗi năm đóng BHXH dư, người lao động được trợ cấp 2 tháng lương

Đối với trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu, mà tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, thì mức trợ cấp một lần cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội sau độ tuổi nghỉ hưu cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, thì được tính bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Ban soạn thảo cho biết, đề xuất được đưa ra trong bối cảnh mức hưởng trợ cấp một lần cũ không còn phù hợp, không mang tính chất khuyến khích người lao động đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian dài. Đề xuất này cũng không thay đổi cách tính lương hưu, mức đóng – hưởng.

Theo quy định, nếu một người lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội từ khi 20 tuổi đến 55 tuổi là đã đủ số năm đóng để đạt điều kiện về tỷ lệ mức hưởng lương hưu 75% .

Tuy nhiên, do chưa đến tuổi nghỉ hưu, nên nếu tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu là 62 tuổi, thì khi đó được hưởng lương hưu, và phần trợ cấp một lần cho số năm đóng vượt khi đã đạt tỷ lệ hưởng 75% (cứ mỗi năm đóng cho thời gian từ sau 55 tuổi đến 62 tuổi chỉ được trợ cấp tính bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương cho giai đoạn này).

Đối với lao động nữ khi đóng bảo hiểm xã hội vượt số năm quy định cũng tương tự như vậy.

Theo quy định hiện hành, nếu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đủ 35 năm đối với nam, 30 năm đối với nữ, khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng tối đa 75% lương mỗi tháng.

Năm 2022, với tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bình quân là 5,73 triệu đồng/tháng thì mức lương hưu bình quân của người hưởng khoảng 5,4 triệu đồng/tháng.

Theo BHXH Việt Nam, giai đoạn 2016-2022, cả nước hiện có khoảng 2,7 triệu người hưởng lương hưu. Phần lớn có mức hưởng từ 3 triệu đồng/tháng đến dưới 7 triệu đồng/tháng.

Giai đoạn 2016-2022 đã giải quyết cho 763.000 người hưởng lương hưu (mỗi năm tăng 109.000 người), trong đó, khoảng 420.000 người hưởng lương hưu 75%. 

  Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *