Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi).

Trong đó, nội dung đáng chú ý là đề xuất điều chỉnh một số chính sách liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Theo đó, bộ này đề xuất mở rộng đối tượng tham gia BHTN theo hướng bổ sung quy định tất cả người lao động (NLĐ) có giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên (quy định hiện hành là đủ 3 tháng); bổ sung người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã thuộc đối tượng tham gia BHTN.

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất bổ sung quy định giao Chính phủ xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động (NSDLĐ) căn cứ kết dư quỹ trước các “cú sốc” như: Khủng hoảng thị trường, suy thoái kinh tế, thiên tai, dịch bệnh.


Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất lao động ký hợp đồng 1 tháng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Về mức thu quỹ BHTN, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi theo hướng luật chỉ quy định mức trần và giao Chính phủ quy định mức đóng từng giai đoạn. Bởi thực tế có thời điểm quỹ kết dư lớn, nếu muốn giảm mức đóng từ 1% xuống 0,5% phải xin ý kiến Quốc hội.

Theo đó, mức đóng vào quỹ sẽ được quy định như sau: NLĐ đóng tối đa bằng 1% tiền lương tháng; NSDLĐ đóng tối đa bằng 1% quỹ tiền lương tháng của NLĐ đang tham gia BHTN. Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng BHTN của những NLĐ đang tham gia BHTN và do ngân sách trung ương bảo đảm và giao Chính phủ quy định cụ thể mức đóng của NLĐ, NSDLĐ để bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành chính sách của Chính phủ.

  Người Lao Động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *