Mất sổ BHXH, cấp lại thế nào?

Ông Nguyễn Văn Toại (Hải Dương) bị mất sổ BHXH. Ông Toại hỏi, ông muốn cấp lại sổ BHXH thì ông cần phải làm thủ tục gì?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Tiết a Khoản 1.1 Điểm 1 Điều 27 Văn bản hợp nhất số 2525/VBHN-BHXH ngày 15/8/2023 của BHXH Việt Nam về việc ban hành văn bản hợp nhất quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN thì thành phần hồ sơ trong trường hợp người tham gia đề nghị cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1- TS).

Vì vậy, đề nghị ông lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) nộp cho cơ quan BHXH để được cấp lại sổ BHXH.

 

 

 

  baodientuchinhphu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *