Kế toán bán hàng: Tìm hiểu các vấn đề liên quan từ A đến Z

Kế toán bán hàng là gì? Vị trí kế toán bán hàng làm những công việc gì? Điều kiện cần và đủ để làm việc tại vị trí này? Mức lương, cơ hội nghề nghiệp của kế toán bán hàng như thế nào? Nếu đây là những điều bạn đang muốn tìm hiểu thì đừng bỏ qua bài viết mà CareerViet chia sẻ dưới đây vì đó là tất cả những gì bạn cần!

Ứng tuyển ngay

Kế toán bán hàng là gì?

Kế toán bán hàng (tên tiếng Anh: Sales Accountant) là một trong những vị trí có vai trò quan trọng đối với việc duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của phần lớn các doanh nghiệp. Người làm tại vị trí này sẽ đảm nhận việc quản lý, ghi chép các nghiệp vụ có liên quan đến tiền và hoạt động của khâu bán hàng, bao gồm:

– Xuất hóa đơn bán hàng cho khách.

– Căn cứ vào các chứng từ có liên quan đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp để ghi vào các sổ sách kế toán (sổ chi tiết chi phí, doanh thu,…). Đồng thời lập báo cáo về hoạt động bán hàng cùng những báo cáo có liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên.

Xem thêm: Kế Toán Quản Trị Là Gì? Công Việc, Vai Trò Trong Doanh Nghiệp Là Gì?

Kế toán bán hàng là người quản lý, ghi nhận các nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động của khâu bán hàng (Nguồn: Internet)

Nhiệm vụ của kế toán bán hàng

Cập nhật giá bán, số lượng hàng hóa

Kế toán bán hàng là người phải thường xuyên cập nhật số lượng hàng hóa, sản phẩm mới cùng giá bán vào các phần mềm kế toán. Họ cũng nhận nhiệm vụ thông báo đến các bộ phận liên quan khác nếu như giá bán có điều chỉnh.

Quản lý hóa đơn, chứng từ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng

Nhiệm vụ này của kế toán bán hàng bao gồm các đầu việc nhỏ như:

 • – Kiểm tra và quản lý các loại hóa đơn đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp trong kỳ bán hàng.
 • – Xuất hóa đơn bán hàng cho khách cùng bảng kê khai chi tiết sản phẩm.
 • – Theo dõi và cập nhật doanh số bán hàng hàng ngày.
 • – Nhập liệu thông tin mua bán hàng vào phần mềm kế toán, bao gồm kê khai chi tiết các hóa đơn có trong ngày.
 • – Tính toán các tỷ lệ chiết khấu cho khách hàng (nếu có).

Kiểm kê và cập nhật số liệu hàng hóa trong kho

Kế toán bán hàng sẽ là người phối hợp với thủ kho và kế toán kho để kiểm kê và cập nhật số lượng hàng tồn kho trên phần mềm hệ thống. Bên cạnh đó, kế toán bán hàng lập báo cáo các số liệu mua bán hàng trong này vào mỗi cuối ngày.

Theo dõi tình hình công nợ bán hàng

Kế toán bán hàng sẽ kết hợp cùng kế toán công nợ và kế toán doanh thu để thống kê công nợ. Từ đó, họ sẽ quản lý thông tin về nợ của từng khách hàng, tham gia vào kế hoạch thu hồi công nợ.

Lập báo cáo số liệu bán hàng

Kế toán bán hàng giữ nhiệm vụ lập những loại báo cáo như: báo cáo danh mục hàng bán ra, báo cáo công nợ, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tài chính,…

Xem thêm: Kế toán nội bộ là ai? Phân loại và mô tả công việc chi tiết nhất

Vai trò của kế toán bán hàng đối với doanh nghiệp

Đối với bất kỳ tổ chức, đơn vị kinh doanh nào thì kế toán luôn là một bộ phận đặc biệt quan trọng, nhất là trong giai đoạn thương mại hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Bộ phận kế toán được chia làm nhiều vị trí khác nhau như: kế toán bán hàng, kế toán hợp đồng, kế toán tổng hợp, kế toán sản xuất, kế toán kho,…

Xem thêm: Việc làm kế toán kho – CareerViet

Nếu như kế toán sản xuất có vai trò quan trọng trong khâu quản lý, ghi chép các khoản chi của quá trình sản xuất thì kế toán bán hàng lại đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thao tác quản lý đầu ra của các thành phẩm trong công ty.

Nhờ vào các số liệu, thông tin được cung cấp bởi Sales Accountant, cấp lãnh đạo doanh nghiệp có thể nắm bắt được tình hình hoạt động, tài chính, doanh thu của công ty. Từ đó đưa ra được kế hoạch, chiến lược hoạt động phù hợp trong tương lai. Không chỉ vậy, những số liệu, thông tin này còn thể hiện được sự chênh lệch giữa khâu sản xuất và khâu bán hàng, kết quả bán hàng,…

Tóm lại, với các chức năng chính là thu thập, ghi chép, quản lý các số liệu, thông tin liên quan đến nghiệp vụ bán hàng của công ty, kế toán bán hàng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp xác định được hiệu quả kinh doanh một cách dễ dàng.

Mô tả công việc kế toán bán hàng

Trong bài viết này, CareerViet sẽ cùng bạn tìm hiểu về mô tả công việc của kế toán bán hàng theo những đầu mục sau đây.

Công việc hàng ngày

– Tổng hợp tất cả các chứng từ có liên quan đến hoạt động bán hàng như đơn đặt hàng của khách hàng, bảng báo giá, phiếu xuất kho hàng hóa, hợp đồng bán hàng,… để làm căn cứ ghi nhận thông tin vào sổ sách kế toán, phần mềm nhằm mục đích quản lý bán hàng theo đơn hàng, báo giá, hợp đồng,… được dễ dàng, hiệu quả.

– Kiểm tra số lượng thực xuất, chứng từ, giá bán sản phẩm cùng các thông tin khác có liên quan theo quy định của công ty để tiến hành lập và gửi hóa đơn đến khách hàng.

Xem thêm: Kế toán thuế là gì? Vai trò và nhiệm vụ của kế toán thuế

Mỗi ngày, kế toán bán hàng cần kiểm tra, phân loại chứng từ, quản lý chính sách bán hàng, giá cả,…(Nguồn: Internet)

– Phân loại chứng từ theo các khoản giảm trừ doanh thu nếu có và từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến bán hàng để làm căn cứ ghi nhận vào các sổ sách có liên quan.

– Quản lý các chính sách bán hàng, chính sách giá,… nhằm đảm bảo hoạt động bán hàng được triển khai theo đúng chính sách và ghi nhận doanh thu phù hợp.

– Kiểm tra và đối chiếu số liệu tồn kho, xuất kho vào cuối ngày.

– Nhập bảng kê chi tiết về các hóa đơn bán hàng. Đồng thời tính toán một cách chính xác thuế giá trị gia tăng (GTGT), tổng doanh thu của dịch vụ, hàng hóa bán ra trong ngày.

– Giám sát, kiểm tra tình hình triển khai hoạt động bán hàng.

– Quản lý công nợ, nhắc nhở, đốc thúc công nợ trong trường hợp công ty không có nhân sự kế toán công nợ riêng.

– Quản lý các sổ sách, chứng từ có liên quan đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.

– Hỗ trợ liên kết số liệu, công việc với vị trí phần hành kế toán có liên quan.

Xem thêm: Kế Toán Doanh Thu là gì? Kỹ năng cần có để thành công?

Công việc hàng tháng

– Tính toán giá vốn hàng bán của các dịch vụ, sản phẩm đã bán. Trong trường hợp doanh nghiệp là đơn vị kinh doanh thương mại thì phải phân bổ chi phí thu cho hàng hóa đã tiêu thụ và xác định giá mua thực tế của hàng hóa.

– Tính toán cẩn thận, chính xác thuế GTGT của từng đơn vị trực thuộc (chi nhánh, đại lý, cửa hàng), nhóm bán hàng.

– Hỗ trợ lập và kiểm tra bảng kê dịch vụ, hàng hóa bán ra.

– Lập báo cáo bán hàng, công nợ phải thu, lãi gộp, doanh thu, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch bán hàng,… để gửi lên Ban giám đốc của công ty, nhằm đảm bảo rằng các nhà quản lý có thể nắm bắt tình hình và đưa ra những quyết định đúng, kịp thời cho công tác bán hàng.

Xem thêm: Kế toán du lịch và bảng mô tả công việc chi tiết nhất

Tính giá vốn hàng bán là một trong các công việc hàng tháng cần thực hiện của kế toán bán hàng (Nguồn: Internet)

Công việc vào cuối kỳ kế toán

– Nắm rõ thông tin về toàn bộ các khoản có liên quan đến chi phí bán hàng, tổng hợp thông tin về các khoản chi phí này một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời.

– Cung cấp các thông tin kế toán nhằm mục đích phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

– Cung cấp thông tin về hoạt động bán hàng, doanh số theo các yêu cầu của cấp trên, phục vụ cho việc đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời lập ra kế hoạch kinh doanh trong tương lai.

– Tham mưu các công tác liên quan đến công nợ, doanh thu, bán hàng,… cho Ban giám đốc.

– Phối hợp làm việc với kế toán kho để tiến hành đối chiếu chéo giá trị, số lượng xuất, nhập, tồn kho; phối hợp với thủ quỹ, kế toán thanh toán,… để chốt số liệu về tiền gửi ngân hàng, tiền mặt, công nợ,… ra, vào trong tháng, tuần, ngày,… nhằm quản lý, đảm bảo tiền mặt được sử dụng một cách hiệu quả nhất đối với các doanh nghiệp có thu tiền mặt như siêu thị, cửa hàng,…

– Làm việc theo các yêu cầu khác được đưa ra từ cấp trên.

Xem thêm: Thực Tập Sinh Kế Toán là gì? Tìm hiểu công việc Thực Tập Sinh Kế Toán

Điều kiện cần và đủ để trở thành kế toán bán hàng

Nắm vững kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn kế toán

Giống như mọi ngành nghề khác, để làm việc tại vị trí kế toán bán hàng, bạn cần nắm vững các kiến thức, nghiệp vụ kế toán chuyên môn nói chung và kế toán bán hàng nói riêng. Có thể không nhất thiết là kiến thức chuyên sâu nhưng về cơ bản thì phải nắm rõ. Đây chính là nền tảng cơ bản, quan trọng để bạn phát triển tại vị trí công việc này.

Khả năng cập nhật thông tin nhanh chóng

Để góp phần giúp công việc được diễn ra hiệu quả, thuận lợi và đúng quy trình hơn, bạn cần theo dõi và cập nhật thường xuyên các quy định, thông tư mới liên quan đến hoạt động bán hàng của công ty.

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng

Vì công việc của Sales Accountant cần thao tác, làm việc thường xuyên với tài liệu, chứng từ, sổ sách nên việc thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, nhất là Excel là vô cùng cần thiết. Điều này sẽ giúp bạn xử lý, hoàn thành công việc một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều.

Xem thêm: Cập nhật mô tả công việc của kế toán giá thành mới nhất hiện nay

Tin học văn phòng là kỹ năng không thể thiếu nếu muốn làm việc tại vị trí kế toán bán hàng (Nguồn: Internet)

Tính cẩn thận, trung thực trong công việc

Vì đặc tính công việc của kế toán bán hàng khá chi tiết nên tính trung thực, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm trong công việc cao là kỹ năng quan trọng đối với những ai làm việc tại vị trí này để tránh những sai sót không đáng có.

Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng

Sales Accountant cũng là người sẽ làm việc, tương tác trực tiếp, xây dựng lòng tin, mối quan hệ tốt đẹp với đối tác và khách hàng. Do đó, một người có kỹ năng giao tiếp khéo léo, tinh tế, hoạt bát, chăm sóc khách hàng tốt sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vị trí này.

Mức lương kế toán bán hàng

Mức lương của kế toán bán hàng tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: năng lực, kinh nghiệm làm việc của ứng viên; tính chất, khối lượng công việc cụ thể được giao; quy mô hoạt động, tình hình tài chính của công ty; khu vực làm việc;… Tuy nhiên, tính trên mặt bằng chung thì mức lương này sẽ dao động trong các khoản sau đây:

– Đối với người mới vào nghề: Mức lương sẽ dao động từ 3 – 4 triệu đồng/tháng.

– Đối với người có kinh nghiệm làm việc từ 1 – 2 năm: Mức lương sẽ dao động từ 4 – 6 triệu đồng/tháng ở những doanh nghiệp vừa và nhỏ; 6 – 7 triệu đồng/tháng tại các doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

– Đối với người có 4 – 5 năm kinh nghiệm làm việc: Mức lương sẽ dao động trong khoản từ 8 – 10 triệu đồng/tháng.

Mức lương của Sales Accountant tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: kinh nghiệm làm việc, khối lượng công việc, quy mô công ty,… (Nguồn: Internet)

Các kiến thức chuyên môn cần có của một kế toán bán hàng

Quy tắc ghi nhận kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng cần phải có kiến thức chuyên môn về ghi nhận nghiệp vụ kế toán, bao gồm các quy tắc ghi nhận khi bán hàng:

 • – Kết quả bán hàng là phần thu còn lại từ việc bán hàng sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh.
 • – Công thức xác định kết quả bán hàng dựa trên số chênh lệch giữa doanh thu thuần với các chi phí phát sinh:

Kết quả hoạt động kinh doanh = Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh + Lợi nhuận hoạt động tài chính + Lợi nhuận các hoạt động khác – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Trong đó:

 • + Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ – Giá vốn hàng bán – Chi phí hàng bán
 • + Lợi nhuận hoạt động tài chính = Doanh thu hoạt động tài chính – Chi phí hoạt động tài chính
 • + Lợi nhuận hoạt động khác = Các khoản thu nhập khác – Các khoản chi phí khác – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy tắc ghi nhận doanh thu bán hàng

Dưới đây là 5 điều kiện doanh nghiệp cần đáp ứng đủ để có thể ghi nhận doanh thu bán hàng mà kế toán bán hàng phải luôn luôn nhớ:

 • – Doanh nghiệp đã thực hiện chuyển giao rủi ro và các lợi ích từ sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.
 • – Doanh nghiệp đã thu về lợi ích kinh tế từ hoạt động bán hàng.
 • – Doanh nghiệp đã xác định được doanh thu và chắc chắn về khoản doanh thu đó.
 • – Doanh nghiệp đã không còn là chủ sở hữu của hàng hóa.
 • – Doanh nghiệp đã xác định được các khoản chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Các loại chứng từ thường sử dụng

 • – Hóa đơn GTGT: Mẫu số 01 GTKT-3LL
 • – Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ: Mẫu số 03 – VT
 • – Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý: Mẫu số 02 – VT
 • – Phiếu thu: Mẫu số 01 – TT
 • – Biên lai thu tiền: Mẫu số 06 – TT
 • – Giấy báo có
 • – Báo cáo bán hàng, bảng kê bán hàng hóa, dịch vụ
 • – Giấy nộp tiền, thẻ quầy hàng, bảng kê nhận hàng và thanh toán hàng ngày
 • – Các chứng từ liên quan khác tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp

Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng giữ nhiệm vụ lập hóa đơn bán hàng khi có nghiệp vụ phát sinh. Hóa đơn này sẽ bao gồm 3 liên: liên 1 được lưu trên gốc quyển hóa đơn, liên 2 được giao cho khách hàng và liên 3 được doanh nghiệp giữ lại. Sẽ có 3 trường hợp có thể xảy ra:

 • – Trường hợp 1: Nếu khách hàng nhận nợ thì kế toán bán hàng sẽ tiến hành lập biên bản giao nhận hàng và xác nhận nợ. Chứng từ được lập thành 3 liên: liên 1 để kiểm tra khi xuất hàng ra khỏi kho, liên 2 giao cho khách hàng và liên 3 thì lưu lại quyển.
 • – Trường hợp 2: Nếu khách hàng thanh toán tiền mặt thì kế toán cần lập phiếu thu. Phiếu thu lập thành 3 liên: liên 1 thủ quỹ giữ, liên 2 nơi lập phiếu giữ và liên 3 sẽ do người nộp tiền giữ. Các liên bắt buộc phải có đầy đủ nội dung, chữ ký của giám đốc.
 • – Trường hợp 3: Nếu khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản thì doanh nghiệp sẽ nhận giấy báo có như một xác nhận về khoản tiền thanh toán đó.

Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn kế toán bán hàng

Cũng như tất cả vị trí kế toán, kiểm toán khác, vị trí kế toán bán hàng đòi hỏi người ứng tuyển phải trải qua nhiều bước phỏng vấn khắt khe. Dưới đây là một số câu hỏi phỏng vấn phổ biến đối với công việc kế toán bán hàng do CareerViet tổng hợp, mời các bạn cùng tham khảo:

 1. Bạn đã có kinh nghiệm về kế toán bán hàng chưa? Hoặc bạn đã có những kinh nghiệm nào ở các vị trí có liên quan khác?
 2. Bạn biết gì về công ty chúng tôi? Vì sao bạn lại quyết định ứng tuyển vị trí kế toán bán hàng ở doanh nghiệp chúng tôi?
 3. Theo bạn thì những thách thức của một nhân viên kế toán bán hàng là gì và đối với bạn đâu là khó khăn lớn nhất?
 4. Theo bạn, để trở thành một nhân viên kế toán bán hàng ưu tú đòi hỏi những phẩm chất và kỹ năng gì?
 5. Bạn biết sử dụng những loại phần mềm kế toán nào? Bạn có thể kể một vài ưu nhược điểm của phần mềm kế toán mà bạn từng sử dụng không?
 6. Bạn chứng minh bản thân không bỏ qua chi tiết, đồng thời đảm bảo tính chính xác của hợp đồng mua bán, hóa đơn chứng từ như thế nào?

>>Xem thêm: Mẹo trả lời phỏng vấn xin việc chuyên nghiệp

Chuẩn bị trước những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn giúp bạn tự tin hơn (Nguồn: Internet)

Cơ hội việc làm kế toán bán hàng hiện nay

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong thị trường bán lẻ thì nhu cầu tuyển dụng kế toán bán hàng hiện nay cũng được đánh giá là khá cao, cơ hội việc làm cũng ngày càng mở rộng. Sinh viên khi vừa tốt nghiệp nếu có kiến thức, chuyên môn vững vàng, có thể dễ dàng kiếm được cho mình một công việc kế toán bán hàng phù hợp với mức lương khởi điểm ổn định.

Những câu hỏi thường gặp về kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng tiếng Anh là gì?

Kế toán bán hàng có tên tiếng Anh là Sales Accountant.

Quy trình kế toán bán hàng trong một doanh nghiệp?

Thông thường quy trình kế toán bán hàng trong một doanh nghiệp sẽ như sau:

Kế toán bán hàng nhận đơn hàng từ nhân viên sales hoặc phòng kinh doanh, sau đó ghi chép lại và sắp xếp đơn hàng.

Kế toán bán hàng kiểm tra số lượng hàng hóa trong kho. Nếu kho không có đủ hàng thì báo lại cho người mua, nếu kho đủ hàng thì họ kế toán sẽ gửi phiếu yêu cầu để thủ kho tiến hành làm thủ tục xuất kho.

Kế toán bán hàng tiến hành xuất hóa đơn có kèm phiếu xuất kho và biên bản giao – nhận hàng hóa cho nhân viên sales.

Sau khi hoàn tất những giấy tờ thủ tục, kế toán bán hàng ghi nhận lại nghiệp vụ bán hàng phát sinh vào sổ tổng hợp và các sổ sách có liên quan.

Có thể nói, kế toán bán hàng là vị trí có vai trò đặc biệt quan trọng trong mỗi đơn vị hoạt động kinh doanh. Với những chia sẻ trên đây của CareerViet , hy vọng các bạn đã có thêm nhiều thông tin hữu ích, rèn luyện, tích lũy được các kiến thức, kỹ năng cần thiết, chuẩn bị tốt cho con đường theo đuổi sự nghiệp sau này. Truy cập ngay CareerViet.vn để tìm được việc làm kế toán bán hàng tốt tại những công ty uy tín cùng mức lương hấp dẫn!

Top những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:

Tìm việc làm | Việc làm kế toán thuế | Việc làm kế toán tổng hợp

  CareerViet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *