Hiện nay người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp có còn được hỗ trợ không?

Cho tôi hỏi hiện nay những đối tượng người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp có còn được nhận hỗ trợ hay không? Mức hỗ trợ đối với người lao động không phải là đoàn viên là bao nhiêu?

Hiện nay người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp có còn được hỗ trợ không?

Căn cứ Điều 15 Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 quy định về đối tượng hỗ trợ như sau:

Đối tượng hỗ trợ
Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30 tháng 9 năm 2022 bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bên cạnh đó, tại Điều 16 Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 quy định về điều kiện hỗ trợ như sau:

Điều kiện hỗ trợ
Đoàn viên, người lao động quy định tại Điều 15 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:
1. Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023, trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; bị xử lý kỷ luật sa thải; thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
2. Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Từ các quy định trên thì điều kiện để người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được nhận hỗ trợ gồm:

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30 tháng 9 năm 2022 bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

– Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Như vậy, hiện nay người lao động nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định pháp luật nêu trên thì vẫn được nhận hỗ trợ.


Hiện nay người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp có còn được hỗ trợ không?

Người lao động không phải là đoàn viên bị chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì mức được hỗ trợ là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 17 Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 quy định về mức hỗ trợ như sau:

Mức hỗ trợ và phương thức chi trả
1. Mức hỗ trợ
a) Người lao động là đoàn viên; người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em): 3.000.000 đồng/người.
b) Người lao động không là đoàn viên: 2.100.000 đồng/người.
2. Phương thức chi trả: Trả 01 lần, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Theo quy định trên thì người lao động không phải là đoàn viên thì mức hỗ trợ được nhận là 2.100.000 đồng/người.

Trường hợp người lao động không phải là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em) thì mức hỗ trợ được nhận là 3.000.000 đồng/người.

Người lao động sẽ được nhận tiền hỗ trọ trong 01 lần bằng tiền mặt hoặc được nhận thông qua phương thức chuyển khoản.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm những loại giấy tờ nào?

Căn cứ Điều 18 Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 quy định về hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động như sau:

(1) Đề nghị hỗ trợ của đoàn viên, người lao động (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023).

(2) Bản sao một trong các giấy tờ sau:

– Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

– Quyết định thôi việc.

– Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

(3) Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.

(4) Bản sao các văn bản, phương án, quyết định sắp xếp việc làm, sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động dẫn đến chấm dứt hợp đồng lao động với đoàn viên, người lao động (nếu có).

Ngoài các giấy tờ nêu trên thì trường hợp người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì bổ sung thêm bản sao một trong các giấy tờ sau:

– Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai;

– Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em;

– Giấy chứng nhận nuôi con nuôi;

– Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.

  Thư Viện Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *