Hết tuổi lao động nhưng chưa đóng đủ BHXH có được nhận lương hưu?

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh tháng 8.1962, tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 10.2007 – 9.2010; tháng 10.2010 – 3.2011: Không tham gia BHXH. Tháng 4.2011 đến nay là công nhân lái xe vận tải từ 7 tấn đến dưới 20 tấn. Vậy đến thời điểm tháng 6.2023, tôi hết tuổi lao động có được hưởng chế độ lương hưu?


BHXH Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc hết tuổi lao động nhưng chưa đóng đủ BHXH. Ảnh minh hoạ: VGP.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Nếu tính đến tháng 6.2023, lao động nam đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng mới tham gia BHXH được 15 năm 3 tháng, trong đó có 12 năm 3 tháng là công nhân lái xe vận tải từ 7 tấn đến dưới 20 tấn thuộc Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH thì chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH (20 năm) để được hưởng lương hưu theo quy định.

* Về việc điều chỉnh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trên sổ BHXH.

Trường hợp người lao động thực sự làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hồ sơ thể hiện làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, có hưởng lương và đóng BHXH theo nghề, công việc này nhưng sổ BHXH ghi chưa đúng chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành:

Bạn có thể đề nghị người sử dụng lao động tập hợp hồ sơ liên quan, đề nghị cơ quan BHXH xem xét, thực hiện điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH. Việc điều chỉnh này không tác động đến điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu của người lao động tại công ty bạn.

Với trường hợp người lao động cụ thể tại công ty, nếu sau khi đủ tuổi nghỉ hưu và nghỉ việc mà có thời gian tham gia BHXH chưa đủ 20 năm, bạn có thể hướng dẫn người lao động tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm để được hưởng lương hưu theo một trong các phương thức sau đây:

Đóng hằng tháng; Đóng 3 tháng một lần; Đóng 6 tháng một lần; Đóng 12 tháng một lần; Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Khi người lao động đóng đủ 20 năm theo các phương thức nêu tại các Điểm a,b,c,d nêu trên thì người lao động được hưởng lương hưu tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ. Riêng trường hợp người lao động lựa chọn đóng một lần cho những năm còn thiếu nêu tại điểm e nêu trên thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

BHXH Việt Nam xin cung cấp thông tin quy định về chính sách BHXH để bạn nắm được. Việc tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH hưởng lương hưu có ý nghĩa rất lớn đối với người lao động, góp phần đảm bảo an ninh thu nhập và được chăm sóc y tế từ Quỹ BHXH khi về già.

  Báo Lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *