Đề xuất tăng tiền trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

(NLĐO) – Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất tăng mức trợ cấp một lần cho mỗi năm đóng BHXH vượt quy định là 2 tháng lương, để khuyến khích người lao động đóng BHXH trong thời gian dài.

Hiện hành, nếu người lao động tham gia BHXH đủ 35 năm đối với nam, 30 năm đối với nữ, khi đến tuổi nghỉ hưu thì tỷ lệ hưởng lương hưu là 75%.

Theo Điều 58 Luật BHXH 2014, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được quy định như sau:

– Người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

– Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đề xuất mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu như sau:

– Người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

– Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Đối với trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 71 và Điều 72 của Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) mà tiếp tục đóng BHXH thì mỗi năm đóng BHXH sau độ tuổi nghỉ hưu cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% được tính bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Như vậy, Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đề xuất tăng mức trợ cấp một lần cho mỗi năm đóng BHXH vượt quy định là 2 tháng lương, để khuyến khích người lao động đóng BHXH trong thời gian dài.

  Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *