Đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng từ 01/7/2024 cho người lao động

Mới đây, Bộ Lao động và Xã hội đã lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng. Trong đó, đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng từ 01/7/2024 cho người lao động.

1. Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng thêm 6%

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng của người lao động sẽ tăng từ 200.000 – 280.000 đồng/tháng tương đương khoảng 6% so với mức hiện hành.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 3 về mức lương tối thiểu được nêu tại dự thảo Nghị định về mức lương tối thiểu vùng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã đề xuất mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ cho người lao động theo vùng như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ

(Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng I

4.960.000

23.800

Vùng II

4.410.000

21.200

Vùng III

3.860.000

18.600

Vùng IV

3.450.000

16.600

Trong khi đó, theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng đang là:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ

(Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng I

4.680.000

22.500

Vùng II

4.160.000

20.000

Vùng III

3.640.000

17.500

Vùng IV

3.250.000

15.600

Đặc biệt, theo khoản 3 Điều 5 dự thảo khẳng định:

Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động (bao gồm cả thỏa thuận về chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu) so với quy định tại Nghị định này, thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Đây là nội dung được bổ sung tại dự thảo so với Nghị định 38/2022/NĐ-CP, làm rõ hơn so với quy định hiện nay.

2. Thời điểm dự kiến tăng lương tối thiểu vùng 2024

Theo khoản 1 Đều 5 dự thảo Nghị định về mức lương tối thiểu với người lao động là 01/7/2024 – trùng thời điểm mới cải cách tiền lương theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW.

Bởi khi cải cách tiền lương sẽ tăng mức tiền lương trong khu vực công. Do đó, cần điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp để đảm bảo tương quan tiền lương.

Đồng thời, thực tế hiện nay, có nhiều địa bàn đã được sáp nhập, sắp xếp lại. Do đó, nhiều điều kiện về thị trường lao đông, cơ sở hạ tầng… đã có sự thay đổi. Nên ban hành Nghị định mới về mức lương tối thiểu vùng là việc làm cần thiết.

3. Các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu dự kiến thay đổi

Ban hành kèm theo dự thảo Nghị định này là danh mục các địa phương thuộc các vùng áp dụng mức lương tối thiểu. Cụ thể:

– Điều chỉnh vùng II lên vùng I: Thị xã Quảng Yên, thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh.

– Điều chỉnh từ vùng III lên vùng II:

  • Thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình.
  • Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thuộc tỉnh Thanh Hóa.
  • Thị xã Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa.
  • Thành phố Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc Trăng.

– Điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III:

  • Huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa, Nông Cống thuộc tỉnh Thanh Hóa.
  • Các huyện Thái Thụy, Tiền Hải thuộc tỉnh Thái Bình.
  • Huyện Ninh Phước thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Trên đây là đề xuất tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% từ 01/7/2024 cho người lao động trong doanh nghiệp.

  Luật Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *