Đề nghị Chính phủ báo cáo tổng thể nguồn lực cải cách tiền lương

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ có báo cáo tổng thể nguồn lực cải cách tiền lương ngắn hạn và dự báo đến năm 2030.

Nguồn lực cải cách tiền lương

Thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng 2/11, đại biểu Đinh Thị Phương Lan (Quảng Ngãi) cho hay, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra về kinh tế – xã hội, tài chính ngân sách đầu tư công trung hạn. 

Đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân chậm trễ trong việc trình Quốc hội phân bổ nhiệm vụ chi 70.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều nhiệm vụ chi liên quan đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội thấp hơn định mức.

Đại biểu Đinh Thị Phương Lan đề nghị tiếp tục tăng cấp vốn tín dụng thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, mở rộng đối tượng hỗ trợ, tăng cơ cấu tín dụng.

Về chính sách tiền lương, đại biểu Đinh Thị Phương Lan đề nghị Chính phủ báo cáo tổng thể nguồn lực thực hiện chính sách cải cách tiền lương giai đoạn 2024-2026 và dự báo đến năm 2030. Trong đó, cần quan tâm đến chính sách tiền lương, phụ cấp với cán bộ, công chức cấp cơ sở, xã phường, thị trấn…

Đảm bảo chế độ cán bộ, công chức cấp cơ sở

Đại biểu Nguyễn Thành Nam (Phú Thọ) đề nghị Chính phủ xem xét nghiên cứu bố trí ngân sách đảm bảo ổn định chế độ cho lực lượng ở cấp cơ sở.

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, đại biểu hoan nghênh chủ trương tăng bổ sung cân đối ngân sách địa phương vì phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn.

Theo đại biểu, trong giai đoạn 2022-2025, một số chính sách do Trung ương ban hành chưa kịp bố trí về địa phương kịp thời nên các địa phương phải sử dụng nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ khác để kịp thời chi trả chế độ cho đối tượng phù hợp.

Đến nay một số chính sách, chế độ mới do Trung ương ban hành và thực hiện làm tăng chi ngân sách địa phương rất lớn. Điều này gây áp lực cho các địa phương như chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, người hoạt động ở thôn bản, tổ dân phố có không quá 3 chức danh…

Tuy nhiên, theo đại biểu, văn bản quy định chế độ chính sách của các chức danh này đang còn hiệu lực. Để đảm bảo ổn định chế độ chính sách cho các lực được Chính phủ quy định, văn bản đang còn hiệu lực, ngân sách địa phương đang phải bố trí để duy trì, nhằm ổn định an ninh trật tự ở cấp xã và khu dân cư.

Về chính sách tăng lương ở mức cơ sở, trong đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, ngân sách Trung ương xác định mặt bằng chi ngân sách đảm bảo thực hiện chính sách tiền lương theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng, và nâng lên (từ 1/7/2023) là 1.800.000 đồng/tháng.

Như vậy, ngân sách Trung ương cần xem xét bổ sung cho địa phương đảm bảo chi các đối tượng hưởng lương từ ngân sách theo quy định.

Theo đại biểu, nhiều địa phương căn cứ vào tình hình thực tế và nguồn lực ngân sách địa phương đã ban hành một số chính sách cho những đối tượng cụ thể theo lương cơ sở.

Cụ thể, chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non ngoài biên chế do cấp huyện, cấp tỉnh đang hợp đồng tại các cơ sở giáo dục công lập để đảm bảo tỷ lệ giáo viên đứng lớp; chính sách chi trả phụ cấp cho khuyến nông viên cơ sở; chính sách chi phụ cấp kiêm nhiệm cho Hội đồng Nhân dân các cấp.

Mặt khác, thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, nhiều cán bộ dôi dư phải có chính sách hỗ trợ vẫn chưa giải quyết xong…

Đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét đồng ý với đề xuất của Chính phủ tăng bổ sung cân đối cho địa phương 2% so với dự đoán năm 2023, giúp giảm bớt khó khăn cho địa phương đang nhận cân đối từ Ngân sách trung ương.

Theo kế hoạch, từ 1/7/2024, Chính phủ sẽ thực hiện chính sách cải cách tiền lương khu vực công theo Nghị quyết 27 Trung ương. Lương tối thiểu vùng, chính sách tiền lương với khu vực doanh nghiệp cũng sẽ được điều chỉnh.

Theo báo cáo của Chính phủ, dự toán tổng chi ngân sách (chi thường xuyên, đầu tư phát triển, lương…) là trên 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 24.100 tỷ so với 2023.

Số tổng chi gần 2,12 triệu tỷ đồng, nếu tính cả 19.000 tỷ đồng số thu chuyển nguồn cải cách tiền lương còn dư sang bố trí dự toán 2024 của một số địa phương để điều chỉnh lương cơ sở 1.800.000 triệu đồng một tháng.

Trong số này, tiền dự chi cho cải cách tiền lương năm 2024 là 55.400 tỷ đồng, trong đó 48.000-49.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, còn lại là địa phương.

  Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *