Có được sử dụng lại BHYT hộ gia đình sau khi nghỉ việc?

Mẹ của bà Lê Thị Kiều Diễm đã mua BHYT cho bà theo diện hộ gia đình, thời hạn đến tháng 2/2025. Đầu tháng 3 vừa qua, công ty đóng BHYT cho bà Diễm nên BHYT hộ gia đình của bà đã bị cắt.

Hiện tại, bà Diễm đã nghỉ việc nên công ty ngưng đóng BHXH cho bà. Bà Diễm hỏi, bà có được tiếp tục dùng BHYT hộ gia đình trước đó đã đăng ký không hay phải đăng ký lại? Vì cả 2 BHYT đều đóng chưa đến 2 tháng mà BHYT doanh nghiệp đã bị cắt. Nếu được tiếp tục dùng BHYT hộ gia đình thì có cần giấy tờ hay thủ tục gì không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 7 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Đối chiếu quy định trên, khi bà đi làm tại công ty sẽ tham gia BHYT theo nhóm 1 (do người lao động và người sử dụng lao động đóng) và thẻ BHYT theo nhóm 5 (nhóm hộ gia đình) được cấp trước đó sẽ được báo giảm và cơ quan BHXH sẽ hoàn trả tiền đóng BHYT cho bà.

Đề nghị bà liên hệ với cơ quan BHXH nơi bà tham gia BHYT theo hộ gia đình để được giải quyết hoàn trả theo quy định.

Theo nội dung câu hỏi, trường hợp của bà đã nghỉ làm tại doanh nghiệp. Vì vậy, thẻ BHYT đã cấp cho bà theo đối tượng người lao động chỉ có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối cùng của tháng báo giảm (tương ứng với số tiền doanh nghiệp đã đóng BHYT).

Để tránh gián đoạn tham gia BHYT quá 3 tháng, ảnh hưởng đến thời điểm có giá trị sử dụng của thẻ (mới) và quyền lợi tham gia BHYT 5 năm liên tục theo quy định của Luật BHYT, bà cần nhanh chóng liên hệ và cung cấp mã số BHXH in trên thẻ BHYT cấp trước đó cho Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT nơi cư trú để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tiếp tục tham gia đóng BHYT và được cấp thẻ BHYT (mới) theo đối tượng hộ gia đình.

  Báo Điện tử Chính phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *