Có được ký hợp đồng làm thêm trong thời gian nghỉ chờ hưu?

Ông Ngô Xuân Dũng (Quảng Bình) đã có quyết định nghỉ việc chờ nghỉ hưu một năm. Ông Dũng hỏi, trong thời gian nghỉ chờ hưu ông có được ký hợp đồng lao động làm thêm với các doanh nghiệp không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điều 19 Bộ luật Lao động năm 2019 về việc giao kết nhiều hợp đồng lao động có quy định như sau:

“1. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

2. Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và an toàn, vệ sinh lao động”.

  baodientuchinhphu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *