Có bắt buộc phải rút tiền bảo hiểm xã hội một lần sau 1 năm nghỉ việc không? Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính như thế nào?

Cho hỏi nếu không có nhu cầu sau 1 năm nghỉ việc có bắt buộc phải rút tiền bảo hiểm xã hội một lần không? Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính như thế nào?

Có bắt buộc phải rút tiền bảo hiểm xã hội một lần sau 1 năm nghỉ việc không?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Bảo hiểm xã hội một lần
1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;
c) Ra nước ngoài để định cư;
d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, theo khoản 3 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định cụ thể:

Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần.

3. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Như vậy, theo quy định trên thì người lao động thuộc một trong các trường hợp là sau một năm nghỉ việc, chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội nữa và các trường hợp đặc biệt để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà có yêu cầu thì làm hồ sơ nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần mà không quy định bắt buộc phải rút tiền bảo hiểm xã hội lúc nào.

Trường hợp của bạn thì sau một năm nghỉ việc không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội khi bạn không có nhu cầu thì không bắt buộc phải rút tiền bảo hiểm xã hội một lần, khi nào bạn có yêu cầu và đáp ứng đầy đủ điều kiện hưởng thì bạn được làm hồ sơ để nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần.


Bảo hiểm xã hội một lần

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Tại Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định cụ thể:

– Sổ bảo hiểm xã hội.

– Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

– Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

+ Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

+ Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

+ Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

– Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 và điểm c khoản 1 Điều 77 của Luật này.

– Đối với người lao động quy định tại Điều 65 và khoản 5 Điều 77 của Luật này thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính như thế nào?

Căn cứ Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

– 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

– 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

– Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được xác định như sau:

Mức bình quân tiền lương = Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội : Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

  Thư Viện Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *