Chính sách về lao động- việc làm có hiệu lực từ tháng 5-2024

(NLĐO) – Tháng 5-2024 là tháng có nhiều chính sách mới quan trọng liên quan đến công chức, viên chức, khen thưởng, xuất khẩu lao động…

Hoàn thành nghị định về chế độ tiền lương mới cho công chức, viên chức

Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2024, Văn phòng Chính phủ thống nhất quyết định thời điểm hoàn thành Nghị định về chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là trong tháng 5.

Trong tháng 5-2024 sẽ có Nghị định về chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Đồng thời, Nghị quyết cũng nêu rõ, yêu cầu triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả và thực hiện cải cách chính sách tiền lương, hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm trước 31-3-2024.

Hàng loạt quy định về việc xét tặng các danh hiệu có hiệu lực

Chính phủ mới đây đã ban hành hai Nghị định mới quy định chi tiết việc xét tặng các danh hiệu gồm: Nghị định 36/2024/NĐ-CP và Nghị định 35/2024/NĐ-CP, đều có hiệu lực trong tháng 5-2024.Cụ thể:

Nghị định 36/2024/NĐ-CP quy định về giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, có hiệu lực từ 20/5/2024.

Nghị định 35/2024/NĐ-CP về xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú sẽ có hiệu lực từ 25/5/2024.

Theo đó, quyền lợi với người được xét tặng gồm:

– Với giải thưởng về văn học, nghệ thuật: Được nhận Bằng chứng nhận của Chủ tịch nước, tiền thưởng và các quyền lợi khác. Đồng thời, tác giả cũng phải giữ gìn hiện vật được khen thưởng và tiếp tục lao động sáng tạo để có nhiều tác phẩm, công trình hơn.

– Với danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú: Người được phong tặng sẽ được nhận Huy hiệu, Bằng chứng nhận của Chủ tịch nước, tiền thưởng và quyền lợi khác; có nghĩa vụ giữ gìn hiện vật được khen thưởng, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức, không ngừng hoàn thiện tri thức, tài năng sư phạm, chuyên môn…

Tiêu chuẩn chung với chức danh công chức lãnh đạo, quản lý

Theo, LuatVietnam, tại Nghị định 29/2024/NĐ-CP, Chính phủ quy định tiêu chuẩn áp dụng cho chức danh công chức lãnh đạo, quản lý, sẽ có hiệu lực từ 1-5-2024.

Cụ thể, tại Điều 4 Nghị định 29/2024/NĐ-CP, công chức lãnh đạo phải đáp ứng các điều kiện chung dưới đây:

– Về chính trị tư tưởng: Trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia và dân tộc; có lập trường, có tinh thần yêu nước, tuân thủ kỷ luật trong phát ngôn…

– Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật: Có phẩm chất đạo đức trong sáng, mẫu mực, lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị, có trách nhiệm cao với công việc, đoàn kết, gương mẫu, tích cực ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống cơ hội…

Tại Điều 4 Nghị định 29/2024/NĐ-CP, công chức lãnh đạo phải đáp ứng nhiều điều kiện

– Về trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp ngành công tác; có bằng cử nhân chính trị hoặc cao cấp chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị – hành chính hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị…

– Về năng lực và uy tín: Người được bổ nhiệm công chức lãnh đạo phải có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, có khả năng dự báo, phân tích, quy tụ và phát huy sức mạnh của tập thể, cá nhân; năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung…

– Về sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm công tác: Đủ sức khỏe, đảm bảo tuổi bổ nhiệm, có thành tích, kết quả và sản phẩm cụ thể trong quá trình công tác; có kinh nghiệm thực tiễn, thời gian công tác phù hợp…

Từ 15/05/2024 áp dụng mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động mới

Ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH là mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động mới, có hiệu lực từ ngày 15-5-2024.

Theo đó, nếu hợp đồng đã được ký kết và người lao động đã xuất cảnh trước ngày 15-5-2024 thì tiếp tục thực hiện cho đến khi hết hạn hợp đồng. Với hợp đồng mà người lao động chưa xuất cảnh trước ngày này mà có nội dung trái quy định của Thông tư 2 này thì phải sửa đổi, bổ sung hoặc ký kết mới.

Ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH là mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động mới, có hiệu lực từ ngày 15-5-2024.

Đồng thời, theo quy định mới, mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới với một số ngành, nghề cụ thể nêu tại Điều 7 cũng được sửa đổi, bổ sung thành mức trần giá dịch vụ.

Cụ thể, mức trần này thực hiện theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp với cá nhân, tổ chức trung gian nhưng không quá 0,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động cho mỗi 12 tháng làm việc.

Nếu hợp đồng lao động có thời hạn từ 36 tháng trở lên thì mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới không quá 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động.

Trên đây là chính sách mới có hiệu lực tháng 5-2024.

  Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *