Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 bắt đầu từ 5-9

Theo BHXH Việt Nam, từ tháng 9-2023 trở đi, cơ quan BHXH sẽ thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp hằng tháng theo lịch cũ thường kỳ như tháng 7-2023.

Theo quyết định của BHXH Việt Nam, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bắt đầu từ ngày 2 – 10 của tháng tổ chức chi trả. Đối với các trường hợp chi trả tại các bưu cục, điểm phục vụ của Bưu điện Việt Nam, lịch chi trả từ ngày 11 đến ngày 25 của tháng.

Nhưng lịch chi trả lương hưu tháng 8-2023 có thay đổi do Nghị định 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH đến ngày 14-8-2023 mới bắt đầu có hiệu lực.

Trong kỳ chi trả tháng 8, người thụ hưởng vừa được nhận lương, trợ cấp BHXH theo mức hưởng mới; đồng thời được truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023.

Theo BHXH Việt Nam, từ tháng 9-2023 trở đi, cơ quan BHXH sẽ thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp hằng tháng theo lịch cũ thường kỳ như tháng 7-2023.

BHXH Việt Nam đang phối hợp với Bưu điện Việt Nam triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng theo 2 hình thức là qua tài khoản ngân hàng (ATM) và nhận tiền mặt tại các điểm chi trả.

Tuy nhiên, do lễ Quốc khánh 2-9 năm nay rơi vào cuối tuần, nên cán bộ, công nhân viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày, từ thứ Sáu (ngày 1-9) đến thứ Hai (ngày 4-9), nên lịch chi trả lương hưu tháng 9 cũng thay đổi và do BHXH từng địa phương quyết định và dự kiến bắt đầu chi trả từ 5-9.

Tại TP Hồ Chí Minh, theo thông báo của BHXH TP Hồ Chí Minh, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 bằng tiền mặt bắt đầu từ ngày 5 – 25-9. Chi trả qua ATM bắt đầu từ ngày 5 – 6-9.

Còn tại Hà Nội, tại một số quận huyện, việc chi trả lương hưu, trợ cấp tiền mặt sẽ triển khai từ 6-9.

Từ ngày 1-7/2023, có 8 nhóm đối tượng được tăng 12,5% và 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Ngoài ra, những người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng theo quy định sau khi điều chỉnh thấp hơn 2,7 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng, những người sau điều chỉnh có mức từ 2,7 triệu đồng/tháng đến dưới 3 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng bằng 3 triệu đồng/tháng.

  Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *