Chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 và tháng 02/2023 được hướng dẫn thực hiện như thế nào?

Đã có thông báo mới về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 năm 2023 và tháng 02 năm 2023 chưa? 

Sẽ gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2023 vào cùng một kỳ chi trả?

Ngày 22/12/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3908/BHXH-TCKT năm 2022 về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01, tháng 02 năm 2023.

Theo đó, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời, đảm bảo an toàn, phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm và tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng vui Tết cổ truyền Quý Mão năm 2023, việc cấp kinh phí và tổ chức chi trả chế độ BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2023 được đề cập như sau:

– BHXH Việt Nam cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2023 cho BHXH tỉnh vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 năm 2023.

Trong đó, bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân;

– Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 01, tháng 02 năm 2023 trong kỳ chi trả tháng 01 năm 2023:

+ Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng trong dịp tết Dương lịch và Tết Nguyên đán;

+ Tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đi đến nhận.


Chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 và tháng 02/2023 được hướng dẫn thực hiện như thế nào?

Trách nhiệm của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2023 là gì?

Căn cứ nội dung Công văn 3908/BHXH-TCKT năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bưu điện tỉnh như sau:

– Căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của BHXH Việt Nam và thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2023:

+ Xây dựng phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 01, tháng 02 năm 2023 vào cùng kỳ chi trả tháng 01/2023;

+ Đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết theo Thông báo 364/TB-VPCP năm 2022 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Phiên họp thứ 18 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương.

– Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, phối hợp, giải quyết, xử lý dứt điểm phát sinh, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

– Thông báo cho cơ quan Bưu điện kế hoạch chi trả; yêu cầu cơ quan Bưu điện thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 01 và tháng 02 năm 2023 vào cùng kỳ chi trả tháng 01 năm 2023.

– Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương, cơ quan bưu điện, ngân hàng, trung tâm giới thiệu việc làm,… để tuyên truyền vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân để người hưởng được nhận chế độ nhanh chóng, thuận tiện nhất.

Khi tăng lương cơ sở năm 2023 thì mức lương hưu thay đổi thế nào?

Căn cứ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, khoản 2 Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:

Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội
Việc điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo Điều 63 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:
1. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.
Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi thì việc điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như quy định tại Khoản 2 Điều này.
2. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo công thức sau:

Trong đó:
– t là năm bất kỳ trong giai đoạn điều chỉnh;
– Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm t được lấy tròn hai số lẻ và mức thấp nhất bằng 1 (một).
b) Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của các năm trước năm 1995 được lấy bằng mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm 1994.

Theo đó, công thức tính mức hưởng lương hưu sẽ là:

Mức hưởng lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Khi tăng lương cơ sở sẽ tăng mức bình quân tiền lương đóng BHXH và tăng lương hưu hiện hưởng hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức khi về hưu.

Như vậy, mức lương cơ sở tăng thì mức lương hưu tối đa cũng sẽ tăng.

  Thư Viện Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *