Cải cách tiền lương: Công chức nào được nhận mức lương 21 triệu đồng/tháng?

Sau khi cải cách tiền lương, quan hệ tiền lương sẽ được mở rộng thêm 2-3 bậc, Mức cao nhất có thể lên tới 21 triệu đồng/tháng.

 

Cải cách tiền lương, công chức, viên chức tốt nghiệp đại học sẽ nhận được hơn 4,8 triệu đồng/tháng thay vì hơn 4,2 triệu đồng/tháng

Hiện nay, văn bản quy định hệ số tiền lương của công chức, viên chức, chuyên gia đang dao động trong khoảng từ: 1 – 2,34 – 10 bậc. Dự kiến nếu cải cách tiền lương, bậc lương này sẽ được nâng lên là: 1 – 2,68 – 12. Vì thế, tiền lương của công chức tăng lên đáng kể.

Hệ số lương của từng đối tượng công chức, viên chức được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Theo đó, mức lương cao nhất của công chức hiện nay là công chức chuyên gia cao cấp xếp lương ở bậc 3 có hệ số lương là 10,0. Tiền lương của nhóm này đang là 18 triệu đồng/tháng.

Đối với viên chức thì mức lương cao nhất của viên chức viên chức A3 nhóm A3.1 có hệ số lương 8.0 ở bậc 1. Tiền lương nhóm này rơi vào hơn 14,4 triệu đồng/tháng.

Tiền lương chuyên gia cao cấp lên tới hơn 21 triệu đồng/tháng

Vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện chính sách tiền lương từ 1-7-2024.

Sau cải cách tiền lương, mức lương của công chức, viên chức (trình độ đại học) và chuyên gia sẽ tăng đáng kể. Dao động trong khoảng từ 4,8 triệu đồng tới 21 triệu đồng, tùy từng vị trí việc làm và hệ số tiền lương đơn vị sắp xếp theo thang bảng lương.

Điểm đáng chú ý của chính sách tiền lương mới là quy định mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp.

Ngoài ra, chính sách tiền lương mới cũng mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 – 2,34 – 10 hiện nay lên 1 – 2,68 – 12.

Theo đó, mức lương trung bình của công chức, viên chức trình độ đại học cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68. Hiện nay công chức, viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng/tháng, nếu tăng hệ số lên 2,68 thì mức tiền lương của nhóm công chức mới ra trường sẽ đạt mức là hơn 4,8 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất của công chức, viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp (bằng lương bộ trưởng) cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12. Do đó, mức lương mới cao nhất của công chức, viên chức dự kiến cũng vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay. Theo đó, nếu tăng hệ số 10 lên 12 thì mức lương của chuyên gia cao cấp sẽ tăng lên khoảng hơn 21 triệu đồng/tháng.

Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương và 10% tiền thưởng.

  nguoilaodong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *