Cách tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Trường hợp của bà Liễu sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu bằng 5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

NGUYỄN THỊ LIỄU (huyện Hóc Môn, TP HCM) hỏi: “Đến tháng 4-2024, tôi đủ tuổi nghỉ hưu và đã đóng BHXH được 39 năm 9 tháng. Tôi được biết ngoài lương hưu thì hằng tháng tôi còn được nhận trợ cấp một lần. Vậy cách tính mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là như thế nào?”

BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% (tương ứng 30 năm đóng BHXH). Người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. 

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Bà Liễu có số năm đóng BHXH là 39 năm 9 tháng, do vậy khi nghỉ hưu sẽ được tính tròn 40 năm, tức là có 10 năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75%. Trong trường hợp này, bà sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu bằng 5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

  Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *