Cách tính lương hưu bình quân 5 năm cuối

Bạn đọc hỏi: Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1.1.1995 tính lương hưu bình quân thế nào?

Công ty Luật TNHH YouMe cho biết: Căn cứ quy định tại Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này, tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1.1.1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Căn cứ quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các quy định hướng dẫn liên quan thì mức lương hưu của người lao động sẽ được tính dựa trên mức bình quân tiền lương (Mbqtl) tháng đóng bảo hiểm xã hội và tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng khi nghỉ hưu, công thức như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Mbqtl x Tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng

Trong đó, Mbqtl của người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này sẽ được tính theo số năm năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu. Trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1.1.1995 tính lương hưu bình quân theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1.1.1995:

Mbqtl = [Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi nghỉ việc] : (60 tháng).

  Lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *