Cách tính lương hưu bình quân 10 năm cuối

Bạn đọc Thoại Nguyễn (Đồng Tháp) hỏi: Tính lương hưu bình quân 10 năm cuối được quy định thế nào?

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Căn cứ quy định tại Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2007 đến ngày 31.12.2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Căn cứ quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các quy định hướng dẫn liên quan, mức lương hưu của người lao động sẽ được tính dựa trên mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tỉ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng khi nghỉ hưu, công thức như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = mức bình quân tiền lương x Tỉ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng.

Trong đó, mức bình quân tiền lương của người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này sẽ được tính theo số năm năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu là bao nhiêu năm cuối tùy vào thời gian bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội.

Với câu hỏi của bạn đọc, cách tính lương hưu bình quân 10 năm cuối thuộc người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2007 đến ngày 31.12.2015:

Mức bình quân tiền lương = [Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm (120 tháng) cuối trước khi nghỉ việc] : (120 tháng).

  Lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *