Bị chấm dứt HĐLĐ trước khi sinh hưởng chế độ thai sản được không? Địa điểm nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc trước sinh ở đâu?

Em làm ở công ty được 2 năm và đóng bảo hiểm xã hội liên tục từ lúc mới vào đến giờ, em đang có bầu 8 tháng mà công ty vì khó khăn nên đơn phương chấm dứt HĐLĐ với một số người, trong đó có em. Và giờ em đẻ em có được hưởng tiền bảo hiểm không? Mức hưởng của em gồm những gì ạ? Và em nộp hồ sơ ở đâu ạ? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất.

Bị chấm dứt HĐLĐ trước khi sinh hưởng chế độ thai sản được không?

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Như vậy, bạn cần phải đóng từ đủ ít nhất 06 tháng bảo hiểm xã hội trong thời gian 12 tháng trước khi sinh.

Mặc dù bạn không cung cấp thông tin dự sinh nhưng hiện tại bạn đang mang thai 8 tháng và đóng đủ bảo hiểm xã hội trong 08 tháng này. Theo đó, bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.


Chế độ thai sản

Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con của lao động nữ được pháp luật quy định như thế nào?

Về thời gian hưởng căn cứ khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Thời gian hưởng chế độ khi sinh con
1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.
Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Như vậy, trong điều kiện bình thường thì bạn được nghỉ hưởng chế độ thai sản là 06 tháng.

Về mức hưởng căn cứ điểm a khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Mức hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:
a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

Như vậy, mức hưởng chế độ thai sản của bạn được tính bằng 100% bình quân tiền lương của 06 tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưởng chế độ thai sản x số tháng hưởng chế độ thai sản.

Về trợ cấp một lần khi sinh con căn cứ Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định cụ thể: :

Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Như vậy, mức trợ cấp một lần bạn được hưởng bằng 02 lần mức lương cơ sở tại thời điểm bạn sinh con.

Địa điểm nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc trước sinh ở đâu?

Căn cứ khoản 2 Điều 14 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

Hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ thai sản

2. Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.
Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con, thời điểm nhận con, thời điểm nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ và xuất trình số bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Như vậy, bạn nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội gần bạn nhất.

  Thư Viện Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *