6 cải cách về tiền lương, sẽ tiếp tục tăng lương sau 2024 để bù trượt giá

Chính phủ đã đề xuất 6 nội dung cải cách tiền lương, trong đó có xây dựng 5 bảng lương mới, chế độ phụ cấp; chế độ tiền thưởng; chế độ nâng bậc lương…, dự kiến áp dụng từ 1/7/2024.


6 nội dung về cải cách tiền lương dự kiến được áp dụng từ 1/7/2024

Nội dung này được Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề cập khi thay mặt Chính phủ ký báo cáo gửi Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Đối với nhiệm vụ trình cấp có thẩm quyền lộ trình thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27 của Trung ương, Bộ trưởng Nội vụ cho biết Chính phủ đã báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, báo cáo Quốc hội về kết quả và lộ trình cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Trong đó, Chính phủ đã đề xuất lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang với 6 nội dung cải cách tiền lương, dự kiến thực hiện từ 1/7/2024).

6 cải cách tiền lương được đề xuất gồm: Xây dựng 5 bảng lương mới; Chế độ phụ cấp; Chế độ tiền thưởng; Chế độ nâng bậc lương; Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương; Quản lý tiền lương và thu nhập.

“Sau năm 2024 sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng lương để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP cho đến khi mức lương thấp nhất đạt bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng I (vùng cao nhất) của khu vực doanh nghiệp”, báo cáo của Chính phủ nêu rõ.

Căn cứ kết luận của cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách chính sách tiền lương, Bộ trưởng Nội vụ cho biết Chính phủ sẽ báo cáo Ban Cán sự đảng trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, để các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định cụ thể chế độ tiền lương mới đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.

Đối với giáo viên mầm non, tiểu học, Bộ trưởng Nội vụ cho biết lực lượng này được hưởng lương và các chế độ phụ cấp lương theo địa bàn hoặc theo công việc đảm nhiệm như đối với viên chức nói chung.

Ngoài ra, giáo viên mầm non và tiểu học còn được hưởng các chế độ ưu đãi như: Phụ cấp ưu đãi nhà giáo; phụ cấp thâm niên nghề (dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội).

Đối với nhà giáo công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn còn được hưởng phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi theo nghề (70%); phụ cấp công tác lâu năm ở vùng đặc biệt khó khăn; trợ cấp, phụ cấp lưu động; phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số…

“Mặc dù được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi, đặc thù để có tổng thu nhập (tiền lương và phụ cấp) cao hơn so với ngành, nghề khác, đời sống của giáo viên mầm non, tiểu học vẫn còn nhiều khó khăn”, Chính phủ thừa nhận.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, Thủ tướng đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đề xuất xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Tuy nhiên, đến nay, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Trung ương.

  Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *