Home / DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP

Những dấu ấn năm 2016 của công ty PNJ

Không chỉ hoàn thành kế hoạch năm chỉ trong vòng 11 tháng mà PNJ còn kết thúc một năm hoạt động với nhiều kết quả ấn tượng. Cụ thể, tổng doanh thu cả năm đạt 8.720 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2015. Riêng doanh thu trang …

Read More »